Welkom

3 + 1

 

inspirHerent 2018 vormde een vervolg op drie vorige edities.

2015 : duurzame ontwikkeling

2016: buurten

2017: wonen

Heel wat ballonnetjes werden toen opgelaten.

Sommige daarvan zijn alvast in de verkiezingspropaganda geraakt. Afwachten of ze ook in het gemeentelijk beleid zullen te zien zijn. We hebben alvast een boekje gemaakt, ter herinnering: “aandachtspunten voor het gemeentebeleid”. We bezorgen dat aan de nieuwe gemeenteraad. Maar ook aan iedereen die erom vraagt (inspirherent@gmail.com). Want het gemeentebeleid is een beleid van ons  allemaal. We hebben gestemd, maar we blijven stemmen: voor ons!

 Andere van die drie reeksen ballonnetjes gaan over acties van onderuit. Daarop hebben we ons toegespitst op onze 11 november samenkomst. 

 

6 + 1

Zowel de aandachtspunten voor het beleid als die van 11 november dekken niet het hele terrein van wat een gemeente en haar burgers kunnen doen.  Gezondheid, cultuur, natuur zijn maar enkele van de domeinen die hier niet aan bod komen, maar je zou hard moeten zoeken om onder de paar honderd deelnemers van de 3+1 edities iemand te vinden die het belang van die domeinen betwijfelt.

We hebben 6 domeinen uitgewerkt, die trouwens nogal eens overlappen. En we hebben er nog 1 aan toegevoegd dat voor alle domeinen geldt: participatie in het beleid.

Beleid                                        à    initiatieven                     

1.Hernieuwbare energie        à           energiecoöperatie

2.STOP-mobiliteit                     à          gedeelde mobiliteit

 3.Kernversterking                   à          nieuwe woonvormen

4.Lokale economie                  à           korte voedselketen

5.Gemeenschapsvorming
in buurten                                
à           buurt + comités

6.Iedereen mee                      à            nieuwe bewoners

 

Participatie                              à           lokale democratie

 

Voor elk van de zes initiatieven én voor de participatie hebben evenveel groepen een aanzet gegeven. Over die aanzet bericht de webstek van inspirHerent en over elk van de 6 + 1 initiatieven werken de groepen voort. De vordering daarvan maken we bekend en wie bij zo’n groep wil aansluiten, vindt de weg wel. Op de webstek van inspirHerent. Of anderszins.

 

 

Want inspirHerent wil alleen inspireren. De groepen werken elk op de manier die voor hen het meest geschikt is.  Succes! 

Beeldverslag 2018